HTT -tavarantarkastus

HTT -tavarantarkastus on Keskuskauppakamarin hyväksymää ja valvomaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota riippumatonta ja puolueetonta asiantuntija-apua teknisiin kysymyksiin.

Toiminnan tarkoituksena on ulkopuolisena asiantuntijana antaa lausunto tekniseen asiaan ja pyrkiä sen avulla sovintoratkaisuun ilman asian viemistä oikeuteen. Mikäli asia kuitenkin johtaa oikeuskäsittelyyn tavarantarkastajan lausuntoa voidaan käyttää oikeudessa asiantuntijalausuntona.

Toimimme hyväksymisryhmässä 3.4 LVI -työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI -järjestelmien kuntotarkastukset.