Yritys

Ilmastointitekniikka Kotajärvi Oy on vuonna 2006 perustettu ilmanvaihtoalaan erikoistunut yritys. Toteutamme kohteet käyttämällä eri valmistajien tarjolla olevia laiteratkaisuja ja olemme siten merkkiriippumattomia. Tämä antaa mahdollisuuden hyödyntää toteutettujen kohteiden hyviksi havaitut ratkaisut.

Pystymme tarjoamaan ilmanvaihdon kokonaisratkaisuja jossa yksi toimija vastaa tarvekartoituksesta, suunnittelusta, laitetoimituksesta, asennuksesta, säädöstä ja käyttöönoton opastuksesta. Asiakkaan halutessa itse hoitaa asennuksen ja laitehankinnat voimme tarjota muut osiot.

Teemme myös IV-vastaavan työnjohtajan tehtäviä uudisrakennuskohteissa sekä ilmanvaihdon säätöjä ja mittauspöytäkirjoja käyttöönottotarkastuksia varten.

Ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien kartoituksia ja ilmanvaihtokoneiden vaihtoon liittyviä selvityksiä ja asennuksia teemme kohteisiin, joissa koetaan puutteita ilmanvaihdossa.

Teollisuuskohteisiin tarjoamme tarvekartoitusta ja ilmanvaihtosuunnittelua sekä urakointia. Teemme myös ilmanvaihtotöiden asennusvalvontaa ja käyttöönottopalveluja sekä mittauspalveluja teollisuuteen.